Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Козак Л. В. (д. е. н., доц., головний редактор, Острог, Україна) lyudmyla.kozak@oa.edu.ua;

Дем’янчук О. І. (к. е. н., доц., заступник головного редактора, Острог, Україна) olha.demianchuk@oa.edu.ua;

Шулик Ю. В. (адміністратор, Острог, Україна) yuliia.shulyk@oa.edu.ua;

Аверкина М. Ф. (д. е. н., проф., Острог, Україна) maryna.averkyna@oa.edu.ua;

Бранч Джон (д. е. н., Анн Арбор, Мічиган, США) jdbranch@umich.edu;

Власюк А. П. (д. тех. н., проф., Острог, Україна) anatoliy.vlasyuk@oa.edu.ua;

Павел Джєканьський (доктор, Інститут Права, економіки і управління, Факультет Права, менеджменту та управління, Університет Яна Кохановського у Кєльце, Польща); pdziekan@interia.eu;  

Шебеко К. К. (д. е. н., проф., Пінськ. Білорусь); box@polessu.by;

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Вітлінський В. В. (д. е. н., проф., Київ, Україна);wite101@meta.ua;

Гарі Кук (д. е. н., проф., Ліверпуль, Великобританія); g.cook@hull.ac.uk;

Іванчук Н.В. (к. е. н., доц., Острог, Україна); natalia.ivanchuk@oa.edu.ua;

Карлін М. І. (д. е. н., проф., Луцьк, Україна);karlin.lutsk@gmail.com;

Кнейслер О. В. (д. е. н., доц., Тернопіль, Україна);kneysler_olga@mail.ru;

Кондратенко Н. О. (д. е. н., проф., Харків, Україна);2123kondratenko@gmail.com;

Кривицька О. Р. (к. е. н., доц., Острог, Україна);olha.kryvytska@oa.edu.ua;

Левицька С. О. (д. е. н., проф., Рівне, Україна);levitska.svitlana@yahoo.com;

Мамонтова Н. А. (д. е. н., проф., Острог, Україна); nataliya.mamontova@oa.edu.ua;

Матвійчук А. В. (д. е. н., проф., Київ, Україна);editor@nfmte.com;

Новоселецький О. М. (к. е. н., доц., Острог, Україна);oleksandr.novoseletskyy@oa.edu.ua;

Олак Антоні (хабілітований доктор економіки, професор факультет управління Люблінської політехніки, Люблін, Польща);antonio130@vp.pl;

Онишко С. В. (д. е. н., проф., Ірпінь, Україна);onyshko_sv@ukr.net;

Пауло Реіс Мурао (доктор економіки факультет еконо- міки університету Міньо, Брага, Португалія);paulom@eeg.uminho.pt;

Пукава Ришард (доктор Державної вищої технічно-економічної школи в Ярославі, Польща);ryszard.pukala@interia.pl ;

Стецюк Іван (професор Факультету фінансів, Школи менеджменту, Квебецького Університету, Канада);stetsyuk.ivan@uqam.ca;

Талавера Олександр (професор фінансової школи менеджменту, університету Свонсі, Великобританія);oleksandr.talavera@gmail.com;

Ткаченко Н. В. (д. е. н., проф., Черкаси, Україна);tkachenko_nt@ukr.net;

Топішко І. І. (к. е. н., доц., Острог, Україна);ivan.topishko@oa.edu.ua;

Яворська Т. В. (д. е. н., проф., Львів, Україна);bsb.franko@ukr.net;

Харчук Ю. Ю. (к. е. н., ст. викл., Острог, Україна).julia.kharchuk@oa.edu.ua;