Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

№21/2013

asdd