Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Головна

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» - періодичне фахове наукове видання.

Фахова реєстрація у ВАК України - журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.

Рік заснування: 1999.

Засновник: Національний університет Острозька академія;.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів наукових досліджень в галузі економічних наук.

Тематичні напрями:

  • - сучасні проблеми економічної теорії;
  • - економіка та управління національним господарством;
  • - економіка та управління галузями та підприємствами;
  • - економіка праці та регіональна економіка;
  • - фінанси, грошовий обіг та кредит;
  • - облік, аналіз та аудит;
  • - математичне моделювання та інформаційні технології в економіці;

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність видання: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

ISSN 2311-5149

JEL-класифікація: A – Z.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:
INDEX COPERNICUS (ICV 2016 = 63.07)
EBSCO Publishing, Inc.
DOI: 10.25264/2311-5149
Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Російська наукова електронна бібліотека
Google Академія (h-індекс 9)
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
Бібліометрика української науки

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» - наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative).
Інформаційний лист Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського