Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Головна

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» - періодичне фахове наукове видання.

Фахова реєстрація у ВАК України - журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.

Рік заснування: 1999.

Засновник: Національний університет Острозька академія;.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів наукових досліджень в галузі економічних наук.

Тематичні напрями:

  • - сучасні проблеми економічної теорії;
  • - економіка та управління національним господарством;
  • - економіка та управління галузями та підприємствами;
  • - економіка праці та регіональна економіка;
  • - фінанси, грошовий обіг та кредит;
  • - облік, аналіз та аудит;
  • - математичне моделювання та інформаційні технології в економіці;

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність видання: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

ISSN 2311-5149

JEL-класифікація: A – Z.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:
INDEX COPERNICUS (ICV 2016 = 63.07)
EBSCO Publishing, Inc.
DOI: 10.25264/2311-5149
Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Російська наукова електронна бібліотека
Google Академія (h-індекс 9)
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
Бібліометрика української науки

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» - наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Ліцензія Creative Commons
Журнал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна

Тексти статей журналу проходять перевірку за допомогою антиплагіатора
UniCheck


Інформаційний лист Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського